IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 4
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-29 08:52
Vizualizări 212
Vizitatori unici 5
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstacole în calea fericirii

Pag. 89-95

Savca Lucia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 14 August, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Studiile realizate asupra fenomenului de fericire sunt superficiale şi contradictorii. Cunoaşterea detaliată a componentelor fericirii contribuie la elaborarea metodelor terapeutice de prevenire a depresiei, tentativelor de suicid şi elaborarea de strategii de a crea o societate fericită. În articol se trec în revistă factorii fericirii/ nefericirii prezentaţi în literatura de specialitate. Articolul conţine recomandări pentru a educa o stare de fericire.

The studies conducted of the phenomenon of happiness are superficial and contradictory. Detaileds knowledge on of the components of happiness / unhappiness contributes to the development of therapeutic methods for preventing depression, suicide attempts and developing strategies to create a happy society. In this article are analyzed the factors of happiness / unhappiness presented in the the literature. The article contains generalized Recommendations educated us to the state of happiness.

Cuvinte-cheie factorii fericirii / nefericirii, Calitatea vieţii, satisfacţie de la viaţă, invidie, frică, opinie socială, sistem social, sistem individual.