IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-14 13:24
Vizualizări 134
Vizitatori unici 5
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.762:37.013.42 (2)
159.922.762 (4)
159.922.76 (19)
159.922.7 (48)
159.922 (82)
159.92 (142)
159.9 (317)
159 (319)
15 (322)
1 (593)
37 (2940)
3 (11531)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme ale intervenţiei în contextul asistenţei psihologice în caz de tulburări emoţionale la copiii cu dizabilităţi

CZU: 159.922.762:37.013.42
Pag. 66-73

Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 14 August, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Soluţionarea problemelor emoţionale la copiii de vârstă preşcolară cu dizabilităţi necesită o asistenţă psihologică calificată, bazată pe legităţile de dezvoltare a copilului în condiţii normale, pe mecanisme ce stau la baza apariţiei emoţiilor şi mecanisme ale intervenţiei psihologice. În acest articol sunt descrise unele mecanisme ale intervenţiei psihologice în caz de tulburări emoţionale la copiii cu dizabilităţi.

The solving of problems of children with disabilities requires a qualified psychological assistance, based on the rules of normal child’s development, on the mechanisms underlying the emergence of emotions and the mechanisms of intervention in the context of psychological assistance. This paper describes the mechanisms of intervention in the context of psychological assistance in case of emotional disorders of children with disabilities.

Cuvinte-cheie mecanisme, asistenţă psihologică, tulburări emoţionale, copii cu dizabilităţi, intervenţie psihologică.