Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
455 25
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-13 11:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (64)
Psychology (1064)
SM ISO690:2012
PERCIUN, Natalia; ANDRUSENCO, Artiom. Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2015, nr. 1-2, pp. 74-80. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi

CZU: 159.922.8
Pag. 74-80

Perciun Natalia, Andrusenco Artiom
 
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
 
Disponibil în IBN: 14 august 2015


Rezumat

Articolul include date statistice despre gradul de ostilitate la elevi. Sunt propuse mijloace de influenţă în diminuarea agresivităţii în grupul de training.

The article includes statistical data about the level of hostility in students. Means of influence are proposed to reduce the aggressiveness in group of training.

Cuvinte-cheie
preadolescenţi, comportament agresiv,

training.