Creangă în dialogul textelor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
525 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-24 19:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (276)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1371)
SM ISO690:2012
BĂICEAN, Iraida; BURLACU, Alexandru. Creangă în dialogul textelor. In: Revistă de știinţe socioumane . 2015, nr. 1(29), pp. 141-146. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Creangă în dialogul textelor

CZU: 821.135.1(478).09
Pag. 141-146

Băicean Iraida1, Burlacu Alexandru2
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2015