Fundamente ale metodologiei educației literar-artistice. Sistemul de principii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
649 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-06 15:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.036:82 (7)
Education (7523)
Literature (2140)
SM ISO690:2012
ŞCHIOPU, Constantin. Fundamente ale metodologiei educației literar-artistice. Sistemul de principii. In: Revistă de știinţe socioumane . 2015, nr. 1(29), pp. 37-45. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Fundamente ale metodologiei educației literar-artistice. Sistemul de principii

CZU: 37.036:82
Pag. 37-45

Şchiopu Constantin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2015


Rezumat

In this article there is pointed aut the literary-artistic education methodology, There are emphasized several principles of literary- artistic education, of selecting/elaborating educational technologies for each educative shape/ action. Regarding the determination of the literary-artistic education methodology principles, there are valued some theories: the theory of some artistic texts reception(W. Iser), the concept of opened work/text(Umberto Eco), the theory of approaching the literary creation as a unit of sense and interpretation(St. Lupasco), the lecturer theory (Paul Cornea), the theory of literar text perception by phases(M. Pavilescu). Theese principles refer to development of the creative aptitudes, of the student critical spirit.

Cuvinte-cheie
principles, methodology, technologies, reception, artistic creation,

litarary-artistic education, lectoral activity, communicant subject.