Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
755 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-15 13:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
73.071 (14)
Plastic arts (241)
SM ISO690:2012
ARBUZ-SPATARI, Olimpiada; VATAVU, Alexandru. Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică. In: Revistă de știinţe socioumane . 2015, nr. 1(29), pp. 25-31. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică

CZU: 73.071
Pag. 25-31

Arbuz-Spatari Olimpiada, Vatavu Alexandru
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2015


Rezumat

Professional profiles are marked by a very specific, determined by membership in artistic knowledge, an objective which requires not only a review of traditional methodologies, but also epistemological framework to rethink the whole training profession. Specifics of artistic knowledge that derives from nature in general and the arts in particular, and consists of perception, imagination, thought and creation images plastics, manufactured from material phenomena of the sensible world and the supersensible world.

Cuvinte-cheie
creativity, art, aesthetics,

language arts, philosophy.