Poetica lui Grigore Vieru
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
571 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-02 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1(478).09 (136)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1422)
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Poetica lui Grigore Vieru. In: Revistă de știinţe socioumane . 2015, nr. 1(29), pp. 3-8. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Poetica lui Grigore Vieru

CZU: 821.135.1-1(478).09
Pag. 3-8

Burlacu Alexandru
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2015


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Poetica lui Grigore Vieru">
<meta name="citation_author" content="Burlacu Alexandru">
<meta name="citation_publication_date" content="2015/02/10">
<meta name="citation_journal_title" content="Revistă de știinţe socioumane ">
<meta name="citation_volume" content="29">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="3">
<meta name="citation_lastpage" content="8">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p.3-8%20Poetica%20lui%20Grigore%20Vieru.pdf">