Poetica lui Grigore Vieru
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
570 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-02 11:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1(478).09 (136)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1422)
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Poetica lui Grigore Vieru. In: Revistă de știinţe socioumane . 2015, nr. 1(29), pp. 3-8. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Poetica lui Grigore Vieru

CZU: 821.135.1-1(478).09
Pag. 3-8

Burlacu Alexandru
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2015


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-37809</cfResPublId>
<cfResPublDate>2015-02-10</cfResPublDate>
<cfVol>29</cfVol>
<cfIssue>1</cfIssue>
<cfStartPage>3</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0119</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/37809</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Poetica lui Grigore Vieru</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-02-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-02-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-17582</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-02-10T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-17582</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-17582-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2015-02-10T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Burlacu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Alexandru</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>