Poetica lui Grigore Vieru
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
437 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-04-24 19:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-1(478).09 (128)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1273)
SM ISO690:2012
BURLACU, Alexandru. Poetica lui Grigore Vieru. In: Revistă de știinţe socioumane . 2015, nr. 1(29), pp. 3-8. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Poetica lui Grigore Vieru

CZU: 821.135.1-1(478).09
Pag. 3-8

Burlacu Alexandru
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2015