Evaluarea comparativă a inciziei şi rezecţiei transuretrale în cadrul tratamentului endoscopic al sclerozei de col vezical, sclerozei de prostată şi hiperplaziei prostatice benigne: studiu retrospectiv, descriptiv, pe serie de cazuri
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1720 73
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-06 22:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[616.62-004+616.65-004]-072.1 (1)
Pathology of the urogenital system. Urinary and sexual (genital) complaints. Urology (173)
SM ISO690:2012
GHICAVÎI, Vitalie. Evaluarea comparativă a inciziei şi rezecţiei transuretrale în cadrul tratamentului endoscopic al sclerozei de col vezical, sclerozei de prostată şi hiperplaziei prostatice benigne: studiu retrospectiv, descriptiv, pe serie de cazuri . In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 1, pp. 19-26. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1467

Evaluarea comparativă a inciziei şi rezecţiei transuretrale în cadrul tratamentului endoscopic al sclerozei de col vezical, sclerozei de prostată şi hiperplaziei prostatice benigne: studiu retrospectiv, descriptiv, pe serie de cazuri

CZU: [616.62-004+616.65-004]-072.1
Pag. 19-26

Ghicavîi Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2015


Rezumat

Introducere. Patologiile obstructiv-sclerozate ale colului vezicii urinare și prostatei se întâlnesc la 35%-40% dintre bărbaţii trecuţi de 60 de ani. Tratamentul minim invaziv endoscopic, în ultimul deceniu, a devenit metoda principală de tratament a patologiilor date, prin care s-au înlocuit operaţiile clasice, tradiţionale. Totodată, indicaţiile pentru operaţiile respective, tehnica de efectuare, cauzele de apariţie a complicaţiilor şi modul de rezolvare a acestora rămân să fie discutate intens în literatura de specialitate. Material și metode. Studiu retrospectiv, descriptiv, pe serie de cazuri. Au fost incluşi 153 de pacienţi cu obstrucție infravezicală, care au fost repartizați în două loturi: 95 de pacienţi cu hiperplazie prostatică benignă (HPB), de volum mic, cărora li s-a efectuat fie incizie transuretrală de prostată (ITUP), fie rezecţie transuretrală de prostată (TURP), și 58 de pacienți cu scleroză de col de vezică urinară (SCVU), cărora li s-efectuat ITUP. Au fost comparate rezultatele postoperatorii în termeni de simptomatologie, calitate a vieţii şi complicaţii. Datele sunt prezentate sub formă de valori absolute şi relative. Rezultate. La cei 153 de pacienţi li s-au efectuat 192 de intervenţii: ITUP – 109, TURP – 44, cistolitotripsie – 25, uretrotomie – 14. Durata medie de supraveghere postoperatorie: 6-24 de luni. Dintre cei 51 de pacienţi cu HPB, beneficiari de ITUP, rezultate pozitive au fost obţinute la 44 (86,3%); dintre cei 44 de pacienți cu HPB, beneficiari de TURP, rezultate pozitive au fost obţinute la 39 (88,6%). Dintre cei 58 de pacienţi cu scleroză de col vezical, beneficiari de incizie de col, rezultate pozitive au fost obţinute la 54 (93,1%) de persoane. Concluzii. În cazul hiperplaziei prostatice benigne de volum mic, sclerozei prostatice şi sclerozei de col vezical, incizia transuretrală de prostată, comparativ cu rezecţia transuretrală de prostată, se caracterizează printr-o rată de succes similară, dar cu o evoluţie postoperatorie mai favorabilă, cu un număr mai mic de complicaţii hemoragice, inflamatorii, obstructive şi de incontinenţă urinară.

Cuvinte-cheie
scleroză de prostată, hiperplazie benignă de prostată, scleroză de col vezical, rezecţie transuretrală de prostată, incizie transuretrală de prostată,

complicaţii

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Evaluarea comparativă a inciziei şi rezecţiei transuretrale în cadrul tratamentului endoscopic al sclerozei de col vezical, sclerozei de prostată şi hiperplaziei prostatice benigne: studiu retrospectiv, descriptiv, pe serie de cazuri ">
<meta name="citation_author" content="Ghicavîi, Vitalie">
<meta name="citation_publication_date" content="2015/01/15">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="19">
<meta name="citation_lastpage" content="26">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/19_26%20Evaluarea%20comparativa%20a%20inciziei%20si%20rezectiei%20transuretrale%20in%20cadrul%20tratamentului%20endoscopic%20al%20sclerozei%20de%20col%20vezical.pdf">