Scleroza multiplă în Republica Moldova: studiu descriptiv de prevalenţă şi evoluţia manifestărilor clinice
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
685 53
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-03 05:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.818-004.6(478) (1)
Neurology. Neuropathology. Nervous system (325)
SM ISO690:2012
MARCOCI, Cristina; LISNIC, Vitalie; GAVRILIUC, Mihail; ODAINIC, Olesea; SANGHELI, Marina; BELENCIUC, Anna; MAURIZIO, Leone; PUGLIATTI, Maura. Scleroza multiplă în Republica Moldova: studiu descriptiv de prevalenţă şi evoluţia manifestărilor clinice. In: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2015, nr. 1, pp. 8-18. ISSN 2345-1467.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Numărul 1 / 2015 / ISSN 2345-1467

Scleroza multiplă în Republica Moldova: studiu descriptiv de prevalenţă şi evoluţia manifestărilor clinice

CZU: 616.818-004.6(478)
Pag. 8-18

Marcoci Cristina12, Lisnic Vitalie12, Gavriliuc Mihail12, Odainic Olesea2, Sangheli Marina12, Belenciuc Anna12, Maurizio Leone3, Pugliatti Maura4
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
3 Institutul de Tratament şi Recuperare cu Caracter Ştiinţific,
4 University of Sassari
 
Disponibil în IBN: 7 iulie 2015


Rezumat

Introducere. Scleroza multiplă (SM) este o boală inflamatorie cronică a sistemului nervos central, care poate duce la invaliditate permanentă la adulţii tineri. Investigarea epidemiologiei SM în Republica Moldova prezintă interes, luând în consideraţie şi faptul că evoluţia naturală a bolii încă nu este influenţată de utilizarea medicamentelor modificatoare a bolii. Material şi metode. În studiu au fost incluşi pacienţii diagnosticaţi cu SM conform criteriilor McDonald 2010, formele clinic şi imagistic definite. Sursele epidemiologice au fost colectate din înregistrările medicilor de familie din diferite regiuni ale ţării, ale neurologilor din spitalele raionale, municipale şi orăşeneşti, din arhivele centrelor de diagnostic republicane de imagistică prin rezonanţă magnetică (IRM), din registrele administrative (centralizate). Au fost înregistraţi parametrii demografici ai pacienţilor şi cei clinici ai maladiei. Rezultate. Şapte sute patruzeci şi şapte de pacienţi cu SM locuiau în Republica Moldova la ziua de prevalenţă (31 decembrie 2012). Astfel, prevalenţa estimată a SM în Republica Moldova este de 21,0 la 100.000 de locuitori (95% CI: 14,8–27,1). Din 724 de cazuri de SM, 460 (63,5%) au fost de sex feminin (vârsta medie – 42,1±11,9 ani) şi 264 (36,5%) – de sex masculin (vârsta medie – 40,8±12,8 ani); în cele 23 de cazuri de SM restante, sexul pacienţilor nu a putut fi identificat în documentele medicale originale. Prevalenţa maximă a SM a fost identificată la grupul de vârstă de 40-49 de ani: la femei – 57,0 la 100.000 locuitori, la bărbaţi – 29,0 la 100.000 locuitori. Distribuţia a 721 de cazuri prevalente pe zone administrative în Republica Moldova, a fost următoarea: 32% – Centru, 13,9% – municipiul Chişinău, 33,8% – Nord, 11,1% – Sud, 2,1% – Unităţile teritoriale din stânga Nistrului şi 7,1% – UTA Găgăuzia. Concluzii. Prevalenţa brută estimată a sclerozei multiple în Republica Moldova a fost de 21,0 cazuri la 100.000 de locuitori, care s-a dovedit a fi mai mică decât în ţările din Europa. Cel mai probabil, prevalenţa SM în Republica Moldova este subestimată din cauza ignorării simptomatologiei precoce a maladiei de către pacient, adresării tardive la neurolog sau, deoarece diagnosticul dat nu este stabilit la adresarea pacientului simptomatic.

Cuvinte-cheie
scleroza multiplă, studiu descriptiv, prevalenţa.,

epidemiologie