Influenţa epocii de înfiinţare asupra producţiei de fasole mare în trei sisteme de intercropping
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
596 19
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-18 13:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
635.654 (2)
Garden plants. Gardening (564)
SM ISO690:2012
HAMBURDĂ, Silvia-Brinduşa; MUNTEANU, Nicolae; STOLERU, Vasile; TELIBAN, Gabriel-Ciprian. Influenţa epocii de înfiinţare asupra producţiei de fasole mare în trei sisteme de intercropping. In: Ştiinţa Agricolă. 2015, nr. 1, pp. 47-55. ISSN 1857-0003.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Influenţa epocii de înfiinţare asupra producţiei de fasole mare în trei sisteme de intercropping
CZU: 635.654

Pag. 47-55

Hamburdă Silvia-Brinduşa, Munteanu Nicolae, Stoleru Vasile, Teliban Gabriel-Ciprian
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 6 iulie 2015


Rezumat

Lucrarea prezintă influenţa epocii de înfiinţare a culturii asupra cantităţii de recoltă obţinută la fasolea mare cultivată în trei sisteme de intercropping – cu porumb comun (Zea mays L.), cu floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) şi cu topinambur (Helianthus tuberosus L.) – în comparaţie cu sistemul de cultură pură, pe spalier, în rânduri simple, pe sfoară individuală, în trei epoci distincte de înfiinţare a culturii: datele calendaristice 1.05, 15.05 şi 30.05. Pentru realizarea scopului propus, ne-am stabilit să aflăm în care epocă se obţine cantitatea cea mai mare de producţie. Înfiinţarea culturii a fost realizată prin semănat/plantat direct, în câmp. Rezultatele au pus în evidenţă diferenţe semnificative între cele patru variante studiate. Epoca de înfiinţare în care au fost obţinute cele mai mari rezultate de producţie a fost epoca 15.05. Varianta de intercropping la care au fost obţinute cele mai mari cantităţi de recoltă a fost varianta în care fasolea mare a fost intercalată cu floarea soarelui.

This paper presents the influence of the establishment date on the yield of runner bean in three intercropping systems, with maize (Zea mays L.), sunflower (Helianthus annuus L.) and Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), compared to the pure crop system, on pillar, in single rows, on individual string trellis, on three distinct calendaristic dates of establishment: 1.05, 15.05, 30.05. In order to achieve this goal, we intended to find out on which date the highest yield is obtained. The crop establishment was performed by direct sowing/ planting in the field. The results revealed significant differences between the four studied variants. The date on which the highest yields were achieved was 15.05. The intercropping variant which recorded the highest yield was the one where runner bean was intercropped with sunflower.

Cuvinte-cheie
Phaseolus coccineus, Cultură asociată, Cultură pură, Sistem de palisare,

Recoltă.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Hamburdă, S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Munteanu, N.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Stoleru, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Teliban, G.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Influenţa epocii de înfiinţare asupra producţiei de fasole mare în trei sisteme de intercropping</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0003</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>Phaseolus coccineus</subject>
<subject>Cultură asociată</subject>
<subject>Cultură pură</subject>
<subject>Sistem de palisare</subject>
<subject>Recoltă.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>635.654</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015-04-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Lucrarea prezintă influenţa epocii de înfiinţare a culturii asupra cantităţii de recoltă obţinută la fasolea mare cultivată în trei sisteme de intercropping – cu porumb comun (Zea mays L.), cu floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) şi cu topinambur (Helianthus tuberosus L.) – în comparaţie cu sistemul de cultură pură, pe spalier, în rânduri simple, pe sfoară individuală, în trei epoci distincte de înfiinţare a culturii: datele calendaristice
1.05, 15.05 şi 30.05. Pentru realizarea scopului propus, ne-am stabilit să aflăm în care epocă se obţine cantitatea cea mai mare de producţie. Înfiinţarea culturii a fost realizată prin semănat/plantat direct, în câmp. Rezultatele au pus în evidenţă diferenţe semnificative între cele patru variante studiate. Epoca de înfiinţare în care au fost obţinute cele mai mari rezultate de producţie a fost epoca 15.05. Varianta de intercropping la care au fost obţinute cele mai mari cantităţi de recoltă a fost varianta în care fasolea mare a fost intercalată cu floarea soarelui.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>This paper presents the influence of the establishment date on the yield of runner bean in three intercropping systems, with maize (Zea mays L.), sunflower (Helianthus annuus L.) and Jerusalem artichoke
(Helianthus tuberosus L.), compared to the pure crop system, on pillar, in single rows, on individual string trellis, on three distinct calendaristic dates of establishment: 1.05, 15.05, 30.05. In order to achieve this goal, we intended to find out on which date the highest yield is obtained. The crop establishment was performed by direct sowing/ planting in the field. The results revealed significant differences between the four studied variants. The date on which the highest yields were achieved was 15.05. The intercropping variant which recorded the highest yield was the one where runner bean was intercropped with sunflower.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>