Процессы совместного тепломассообмена в аппаратах солнечных абсорбционных холодильных систем
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
590 0
SM ISO690:2012
ДОРОШЕНКО, Александр; ЛЮДНИЦКИЙ, Константин. Процессы совместного тепломассообмена в аппаратах солнечных абсорбционных холодильных систем. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 31-45. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(26) / 2014 / ISSN 1857-0070

Процессы совместного тепломассообмена в аппаратах солнечных абсорбционных холодильных систем

Pag. 31-45

Дорошенко Александр, Людницкий Константин
 
Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2015


Rezumat

Ideology of development of the solar refrigeration systems and systems of airconditioning, based on the use of absorbing cycle and solar energy for the regeneration of absorbent solution, is presented in the article. The processes of joint heat-mass-transfer are considered in the direct and indirect types of evaporated coolers taking into account the phenomenon of recondensation of aquatic steams at the low temperature evaporated cooling of environments. The preliminary analysis of possibilities of the solar systems is executed as it applies in relation to the tasks of cooling of environments and air-conditioning systems.

Lucrarea prezintă ideologia de dezvoltare a sistemelor de refrigerare solare de tip СХС şi sisteme solare de climatizare a aerului de tip CXC, ce au la bază utilizarea ciclului termodinamic de absorbţie şi a energiei solare pentru regenerarea (recuperarea) a soluţiei absorbante. S-a examinat procesele concomitente de transfer de căldură şi masă în răcitoarele evaporative directe şi indirecte, ţinând cont de procesele de recondensare a aburului la temperaturi reduse în procesele de climatizare. S-a realizat analiza preliminară a posibilităţilor sistemelor solare privind soluţionarea problemelor de răcire şi climatizare a aerului.

В статье представлена идеология развития солнечных холодильных систем СХС и систем конди- ционирования воздуха ССКВ, основанных на использовании теплоиспользующего абсорбционного цикла и солнечной энергии для регенерации (восстановления) раствора абсорбента. Рассмотрены процессы совместного тепломассообмена в испарительных охладителях прямого и непрямого типов с учетом явления ре-конденсации водяных паров при низкотемпературном испарительном охлаждении сред. Выполнен предварительный анализ возможностей солнечных систем применительно к задачам охлаждения сред и кондиционирования воздуха.

Cuvinte-cheie
Солнечные системы, охлаждение сред, кондиционирование воздуха, теп- ломассообменная аппаратура, десорбция,

осушение воздуха, абсорбция, испарительное охлаждение