Unitate de alimentare cu energie pentru sere industriale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
545 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-15 06:35
SM ISO690:2012
ŞIT, Mikhail; ŞIT, Boris. Unitate de alimentare cu energie pentru sere industriale. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 3(26), pp. 15-21. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(26) / 2014 / ISSN 1857-0070

Unitate de alimentare cu energie pentru sere industriale

Pag. 15-21

Şit Mikhail, Şit Boris
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 martie 2015


Rezumat

The aim of the work is to develop the energy efficient schemes for energy supply of the industrial greenhouse designed for year-round production of plants that requires yearround maintenance of strongly prescribed temperature and humidity inside. We have been elaborated the complex "gas driven heat pump “water-air” – electric generator" (for use during the heating season) as well as the "gas driven heat pump “water-air” – electric generator – desiccant - evaporative chiller" (for use during the off-season). Proposed structures have a high energetic and economic efficiency as compared with conventional schemes (boiler - chiller). The proposed complex ensures year-round maximum COP of heat pump and maximum performance of gas engine.

Scopul lucrării este de a elabora un sistem eficient de alimentare cu energie pentru serele industriale unde este necesară menţinerea strictă a temperaturii şi umiditaţii dorite. Serele sunt destinate pentru cultivarea plantelor pe tot parcursul anului. A fost elaborat complexul: "pompă de căldură cu motorul cu gaz apă-aer"- generator electric" (pentru utilizarea în timpul sezonului de încălzire), precum şi "pompă de căldură cu motor cu gaz apă-aer”- cooler evaporativ - generator electric" pentru a lucra în perioadă de intersezon. Soluţiile propuse pot asigura eficienţă energetică la producerea energieicomparativ cu soluţiile clasice (cazane - ciler). Complexul propus pot asigura pe tot parcursul anului eficienţă maximă a pompei de căldură şi randamentul maxim al motorului cu gaz.

Целью работы является разработка эффективной схемы энергоснабжения промышленной теплицы, предназначенный для круглогодичного выращивания растений и строгого поддержания заданной температуры и влажности. При этом задачей было разработать комплекс "тепловой насос с газовым приводом "вода-воздух" - электрический генератор" (для использования в течение отопительного сезона), а также "тепловой насос с газовым приводом "вода-воздух" - электрический генератор" - испарительный охладитель", для работы в межсезонье.. Предлагаемые конструкции имеют высокую энергетическую и экономическую эффективность по сравнению с обычными схемами (котел - холодильная машина). Предложенный комплекс может обеспечить круглогодичное максимальное значение КПД теплового насоса при максимальной производительности газового двигателя.

Cuvinte-cheie
Cogenerare, pompa de căldură,

motorul cu gaz.