Formation of modern European administrative law: legal models and recipient countries
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-07-11 14:22
Vizualizări 201
Vizitatori unici 22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.9(4)UE (2)
Electoral law. Voting. Electoral systems (623)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of modern European administrative law: legal models and recipient countries

CZU: 342.9(4)UE
Pag. 163-172

Beniuc Valentin
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 February, 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

In the article, the author analyzes forming premises of European administrative law. Through theoretical aspect, the author emphasizes two categories of structural features of European administrative law. The first category is related to administrative management theory, its normative foundations. The second category is related to structural features of European administrative law that reflects the relationship of a state with the individual. The author interprets these features in terms of volume and limits of the administrative tasks and powers, reflecting the level of interaction between administrative bodies and law. The peculiarities of French administrative law; German administrative law; British administrative law are highlighted as well.

În articol, autorul analizează premisele formării dreptului administrativ european. Sub aspect teoretic, autorul evidenţiază două categorii de particularităţi structurale ale dreptului administrativ european. Prima categorie ţine de teoria managementului administrativ, a bazelor lui normative. A doua categorie de particularităţi structurale ale dreptului administrativ european, care reflectă relaţia statului cu individul. Autorul interpretează aceste particularităţi din perspectiva volumului şi limitelor sarcinilor, şi competenţelor organelor administrative, reflectând nivelul interacţiunii organelor administrative cu dreptul. De asemenea, sunt descifrate particularităţile dreptului administrativ francez; dreptului administrativ german; dreptului administrativ britanic.

Cuvinte-cheie premise, French administrative law, German administrative law, British administrative law, administrative system.