Политическая безопасность: понятие, сущность, современные проблемы
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
217 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-07-10 13:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.2+327.2 (1)
Relation between people and state. Internal political activities (66)
Imperialism. Imperialistic policy. Political expansionism (3)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Политическая безопасность: понятие, сущность, современные проблемы

CZU: 323.2+327.2
Pag. 18-29

Сакович Василий
 
Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2015


Rezumat

The article analyses the concept and essence of political security, internal and external aspects of the phenomenon, actual problems of ensuring security in conditions of globalization of social processes. The most important aim of institutions activating in a state is to ensure the political security, that represents the base for national security. The major significance of political security is justified by the organizing, mobilizing nature of the political system. In the context of dynamic changes, attested in all domains of social life, it is important for institutions from political system to be legitimate, to be supported by civil society structures. Political security is ensured by two factors: the stability of the political system, its legal and legitimate functioning, and international situation which gives a stable position of the state in relations with other actors in international relations.

În articol este analizată noţiunea şi esenţa securităţii politice, aspectele interne şi externe ale fenomenului, problemele actuale ale asigurării securităţii în condiţiile globalizării proceselor sociale. În activitatea instituţiilor oricărui stat cel mai important obiectiv îl constituie asigurarea securităţii politice, care reprezintă axa şi fundamentul securităţii naţionale. Semnificaţia majoră a securităţii politice este justificată de caracterul organizator, mobilizator al sistemului politic. În contextul schimbărilor dinamice, atestate în toate domeniile vieţii sociale, este important ca instituţiile sistemului politic să fie legitime, să fie susţinute de structurile societăţii civile. Securitatea politică este asigurată de doi factori: stabilitatea sistemului politic, funcţionarea lui legală şi legitimă, şi situaţia internaţională care oferă o poziţie stabilă statului în relaţiile cu alţi actori ai relaţiilor internaţionale.

Cuvinte-cheie
political security, political interest, state sovereignity, stability of the political system, legitimacy of political power