Identitatea naţional-statală în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
350 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-01-17 14:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
321.01(478)+327(478+4) (1)
Forms of political organization. States as political powers (134)
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy (599)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Identitatea naţional-statală în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova

CZU: 321.01(478)+327(478+4)
Pag. 9-17

Beniuc Valentin
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 6 februarie 2015


Rezumat

În articol este redimensionat fenomenul identităţii naţionale în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova. Abordarea identităţii naţionalstatale prin prisma relaţiilor internaţionale vine în circuitul cercetării ştiinţifice în anii ‘90, pînă atunci premisele fiind ajustate prin cercetările psihologilor, sociologilor, antropologilor dedicate problemei „autoidentificării individuale şi de grup. Autorul menţionează că identităţile naţional-statale apar acolo unde comunitatea nici nu se aşteaptă. Exemplu relevant în acest sens - Polonia, care pe fundalul celorlalte state europene dispune de o structură etno-naţional-teritorială comparativ monolită. În Europa sunt diverse forme de separatism ce caracterizează un proces continuu de formare a identităţilor: lingvistice, teritoriale, etnice, naţionale, statale, regionale.

In the article, is resized the phenomenon of national identity in the context of pro-european discourse of Moldova . The national identity approach in terms of international relations comes to scientific research circuit from 90s. Till then assumptions are adjusted by psychologists, sociologists, anthropologists researches devoted to the problem of “individual and group self-identification”. The author noted that the national-state identities arise where neither community is expected. A relevant example in this respect is Poland, which if compared with other european countries has a national ethno-territorial structure, which is monolithic. In Europe there are various forms of separatism that characterizes a continuous process of formation of identities: linguistic, territorial, ethnic, national, state, regional.

Cuvinte-cheie
identitate,

identitate naţional-statală, identităţi regionale, discurs pro-european, mişcări extremiste

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Identitatea naţional-statală în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova">
<meta name="citation_author" content="Beniuc, Valentin">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/04/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Relaţii internaţionale. Plus">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="9">
<meta name="citation_lastpage" content="17">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Identitatea%20national%20statala%20in%20contextul%20discursului%20pro_european%20al%20Republicii%20Moldova.pdf">