Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointestinal la om
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
878 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-19 16:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
612.32/33:616.33-008.1-073 (1)
Physiology. Human and comparative physiology (736)
Pathology of the digestive system. Complaints of the alimentary canal (1789)
SM ISO690:2012
BODRUG, Alina. Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointestinal la om. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2014, nr. 3(324), pp. 48-59. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X

Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointestinal la om
CZU: 612.32/33:616.33-008.1-073

Pag. 48-59

Bodrug Alina
 
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
 
 
Disponibil în IBN: 3 februarie 2015


Rezumat

În articol sunt analizate metodele contemporane de studiu a motilităţii tractului gastrointestinal la om şi se argumentează metoda electrogastroenterografică periferică ca cea mai adecvată, noninvazivă, prin intermediul căreia poate fi înregistrată activitatea electrică a stomacului şi intestinelor generată de undele lente ce se propagă la nivelul lor prin aplicarea electrozilor de suprafaţă poziţionaţi pe pielea abdominală sau a membrelor. Metoda nu are contraindicaţii, fiind prioritară şi mai informativă comparativ cu alte metode, permite aprecierea simultană şi integrală a funcţiei diferitor sectoare ale tractului gastrointestinal.

The current methods of human gastrointestinal tract motility investigation have been analyzed in the paper and the peripheral electrogastroenterographic method has been argued as the most adequate, noninvasive one. Through this method, stomach and intestine electric activity generated by the slow waves which spread at their level can be registered by applying surface electrodes positioned on the abdominal or limb skin. This priority method has no contraindications, is more informative than other methods and allows simultaneous and integral assessment of the function of different parts of the gastrointestinal tract.

В статье анализируются современные методы изучения двигательной активности желудочно-кишечного тракта у человека. Метод периферической электрогастро-энтерографии аргументируется как самый адекватный, неинвазивный, при помощи которого можно зарегистрировать электрическую активность желудка и кишечника, генерируемую медленными волнами, которые распространяются на уровне этих органов. Для этого применяются поверхностные электроды, размещенные на коже живота или конечностей. Метод не имеет противопоказаний, является приоритетным и информативным, позволяет комплексно и цельно определять функции разных участков желудочно-кишечного тракта. Библ. – 94, табл. – 1, рис. – 1.

Cuvinte-cheie
tract gastrointestinal, metode de investigare,

motilitate, electrogastroenterografie.