Lucrare de laborator mişcarea corpurilor în prezenţa forţelor aerodinamice de rezistenţă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
869 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-04 15:09
SM ISO690:2012
POPA, Mihail, URSU, Vitalie. Lucrare de laborator mişcarea corpurilor în prezenţa forţelor aerodinamice de rezistenţă. In: Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică, 2014, nr. 2(11), pp. 70-74. ISSN 1857-3843.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Numărul 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843

Lucrare de laborator mişcarea corpurilor în prezenţa forţelor aerodinamice de rezistenţă

Pag. 70-74

Popa Mihail, Ursu Vitalie
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2015


Rezumat

This paper presents a method for calculating the frontal resistance force at movement of a metal body in a liquid medium.

Cuvinte-cheie
forţă rezistentă, acceleratie ungiulară, aria secţiunii transversale, înălţime.,

viteza

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-34101</doi_batch_id>
<timestamp>1717081458</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică</full_title>
<issn media_type='print'>18573843</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>2(11)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Lucrare de laborator mişcarea corpurilor în prezenţa forţelor aerodinamice de rezistenţă</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Popa</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vitalie</given_name>
<surname>Ursu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>70</first_page>
<last_page>74</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>