Reglementarea răspunderii penale pentru infracţiunile economice în legislaţia penală a Republicii Belarus și a Republicii Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
468 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-09 11:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.37:346.1(478+476) (1)
Offences against the state (615)
Economic law. Law of government control of the economy (248)
SM ISO690:2012
TIGHINEANU, Alexandra. Reglementarea răspunderii penale pentru infracţiunile economice în legislaţia penală a Republicii Belarus și a Republicii Moldova. In: Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2014, nr. 2(6), pp. 10-13. ISSN 2345-1130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Numărul 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130

Reglementarea răspunderii penale pentru infracţiunile economice în legislaţia penală a Republicii Belarus și a Republicii Moldova

CZU: 343.37:346.1(478+476)
Pag. 10-13

Tighineanu Alexandra
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 27 octombrie 2014


Rezumat

Activitatea economică a statului, indiferent de orînduirea socială şi politică din stat este una din cele mai principale verigi de existenţă şi funcţionare a statului. Anume în cadrul efectuării relaţiilor economice externe se rotesc principalele surse financiare ale statului. În articolul dat, vom analiza reglementarea răspunderii penale pentru infracţiuni economice în legislaţia Republicii Belarus şi a Republicii Moldova. Am ales Republica Belarus deoarece a făcut parte din același sistem sovietic, ca și Republica Moldova, iar în prezent este membră a CSI și reprezintă un stat cu care țara noastră colaborează în domeniul relațiilor economice.

The economic activity of the state, regardless of political and social system in the state is one of the main links of the existence and functioning of the state. It is in the making of foreign economic relations rotate the main sources of state financial. We analyze the regulation of criminal liability for economic crimes legislation of Belarus and Moldova. We chose the Republic of Belarus as a part of the same Soviet system, as well as Moldova and currently is a member of CSI and is a state with which our country working in the field of economic relations.

Cuvinte-cheie
infracțiuni economice, activitate economică, concurență neloială, răspundere penală, relaţii economice, secret comercial.