Valorificarea tradițiilor populare în pictura moldovenească
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
901 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-12 10:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[75+39](478) (1)
Painting (297)
Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life (1370)
SM ISO690:2012
URSACHI, Rodica. Valorificarea tradițiilor populare în pictura moldovenească. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 2(27), pp. 37-41. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Valorificarea tradițiilor populare în pictura moldovenească

CZU: [75+39](478)
Pag. 37-41

Ursachi Rodica
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2014


Rezumat

Contemporary artists are influenced his creation of traditions, customs and folk art. They reflect in his works some fundamental concepts of our people mentality about their life (marriage, planting of trees, labor and others).

Cuvinte-cheie
tradițional, folk art, spiritual value, life., artist