Традиции и инновации в образовательном туризме
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
780 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-10 10:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.48:37(477) (1)
Tourism (301)
Education (9268)
SM ISO690:2012
DUDOROVA, L.. Традиции и инновации в образовательном туризме. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 2(27), pp. 126-133. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Традиции и инновации в образовательном туризме

CZU: 338.48:37(477)
Pag. 126-133

Dudorova L.
 
Necunoscută, Ucraina
 
Disponibil în IBN: 21 octombrie 2014


Rezumat

Educational tourism can be considered as a form of organisation of the educational process, a sort of educational activity, a technology of training. Trips with educational purposes have old traditions. Innovative processes in educational tourism cause a necessity for modern organisation of training of educational tourism the teachers - organisers.

Cuvinte-cheie
history of educational travel, innovations of educational tourism, the future teachers.