Educaţia pentru mediu la orele de dirigenţie în clasele primare
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
945 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-01 00:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3.033 (9)
Kinds of school providing general education (1120)
SM ISO690:2012
SARANCIUC-GORDEA, Liliana. Educaţia pentru mediu la orele de dirigenţie în clasele primare. In: Revistă de știinţe socioumane . 2014, nr. 2(27), pp. 29-37. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Educaţia pentru mediu la orele de dirigenţie în clasele primare

CZU: 373.3.033
Pag. 29-37

Saranciuc-Gordea Liliana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 20 octombrie 2014


Rezumat

In this article is described one of the ways to achieve the environmental education during the tutorial lessons. This modality reflects a viable ecoeducational program: topics, strategies of teaching, of learning and of assessment.

Cuvinte-cheie
environmental education, objectives of environmental education, skills and attitudes to the environment, environmental education program.