Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
513 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-08 19:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[364.255+614.8.027.1](4+478) (1)
Social welfare (269)
Accidents. Risks. Hazards. Accident prevention. Personal protection. Safety (73)
SM ISO690:2012
SOCHIRCĂ, Elena; CAPATINA, Lucia. Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 2(33), pp. 66-69. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461

Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în bazinul râului Prut

CZU: [364.255+614.8.027.1](4+478)
Pag. 66-69

Sochircă Elena, Capatina Lucia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 18 august 2014


Rezumat

The perception of flood risk has become an important tool for management plan regarding this issue. In this paper the study is focused on the analysis of the public perception of flood risk from the Prut catchment area, for this purpose 10 villages were selected, which was applied sociological survey. 50 persons from every village were interviewed. The survey was realized during 2012. All villages included in the sociological study were affected by the floods of 2008 and 2010. The questionnaire consists of four chapters as follows: knowledge and attitudes towards the natural disasters from the Republic of Moldova, level of experience and awareness, authority’s attitude in actions of disaster warning and damage mitigation produced by floods, socio-demographic data. For processing statistical data the SPSS programme 16.0 version was used. Moreover, the questionnaire results can be used as a support in decision making.

Percepţia riscului la inundaţii a devenit un instrument important pentru planul de management vizând problematica respectivă. Lucrarea dată se axează pe analiza percepţiei publice a riscului la inundaţii din bazinul râului Prut. În acest scop au fost selectate zece localităţi din zonă, unde fusese aplicată o anchetă sociologică privind percepţia populaţiei a riscului la inundaţii. Au fost intervievate câte 50 de persoane din fiecare localitate. Sondajul a fost realizat pe parcursul anului 2012. Toate localităţile incluse în studiul sociologic fuseseră afectate direct de inundaţiile din 2008 şi 2010. Pentru prelucrarea datelor statistice a fost utilizat programul SPSS versiunea 16.0.

Cuvinte-cheie
inundaţii,

bazinul râului Prut, percepţia populaţiei, ancheta sociologică

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor
la inundaţii în bazinul râului Prut">
<meta name="citation_author" content="Sochircă Elena">
<meta name="citation_author" content="Capatina Lucia">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/04/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="33">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="66">
<meta name="citation_lastpage" content="69">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Evaluarea%20perceptiei%20populatiei%20a%20riscurilor%20la%20inundatii%20in%20bayinul%20riului%20Prut.pdf">