Influenţa sarcinii şi naşterii în perioada inducerei remisiunii şi în timpul posterapeutic precoce asupra prognosticului limfomului hodgkin
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
736 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-24 16:44
SM ISO690:2012
OLEINICOVA, Elena; CORCIMARU, Ion; GÎŢU, Tudor; SPORÎŞ, Natalia; PÂNZARI, Stela; DURBAILOVA, Galina; MOCANU, Irina. Influenţa sarcinii şi naşterii în perioada inducerei remisiunii şi în timpul posterapeutic precoce asupra prognosticului limfomului hodgkin . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 3(11), pp. 339-343. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Influenţa sarcinii şi naşterii în perioada inducerei remisiunii şi în timpul posterapeutic precoce asupra prognosticului limfomului hodgkin

Pag. 339-343

Oleinicova Elena, Corcimaru Ion, Gîţu Tudor, Sporîş Natalia, Pânzari Stela, Durbailova Galina, Mocanu Irina
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2013


Rezumat

Influence of pregnancy and delivery during remission induction and in early post therapeutic period in Hodgkin’s disease prognosis Pregnancy and delivery influence in Hodgkin’s disease prognosis in 70 women during remission induction phase and in early post therapeutic period had hcen studied. There were 18 cases of deliveries. All patients had Hodgkin’s disease progression. In 40 (57.1%) patients, there was a complete remission, in 21 (30%) – partial remission, in 9 (12.9%) clinical effect was not confirmed after specific adequate treatment. Life duration of them did not exceed 3 years. In 40.5% with partial remission survival period was 5 – years, in 7.2% - 10 – years survival. All of 40 patients with complete remission lived more than 15 years. Thus, the pregnancy and delivery in active period of Hodgkin’s disease provokes progression of tumour process.

A fost studiată influenţa sarcinii şi naşterii asupra prognosticului limfomului Hodgkin la 70 femei în perioada inducerii remisiunei şi în timpul posterapeutic precoce. Optsprezece sarcini s-au finisat cu naşteri. La toate pacientele s-a dezvoltat progresarea procesului de bază. In urma tratamentului specific la 40 (57,1%) paciente a fost obţinută remisiune completă, la 21 (30%) – remisiune parţială, la 9 (12,9%) – efectul clinic a lipsit. Durata vieţii lor nu a depăşit 3 ani. Supravieţuirea de 5 ani a pacientelor cu remisiune parţială a constituit 40,5%, 10 ani – 7,2%. Cele 40 paciente cu remisiune completă au trăit mai mult de 15 ani fără recidive. Patologie în sarcină nici într-un caz nu s-a observat. Prin urmare, sarcina şi naşterea în perioada activă a limfomului Hodgkin provoacă progresarea procesului tumoral.