Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
899 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-17 13:53
SM ISO690:2012
HĂMURARU, Maria, ROTARU, Liliana. Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2012, nr. 9(59), pp. 284-288. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro

Pag. 284-288

Hămuraru Maria, Rotaru Liliana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2014


Rezumat

În articol este analizată experienţa de monitorizare a calităţii în învăţămîntul superior în cadrul Universităţii din Aveiro, Portugalia. În procesul de trecere la sistemul de la Bologna aici a fost creată o comisie de monitorizare a implementării noilor programe de studii, tuturor participanţilor la procesul de învăţământ fiindu-le acordat suport informaţional şi metodologic. Unele dintre experienţele relevate, valorificate în cadrul proiectului TEREC (Evaluarea şi perfecţionarea curricula pentru pregătirea profesorilor), pot fi aplicate de către universităţile din Republica Moldova.

In the article is analysed the experience of monitoring quality of higher education within the University of Aveiro, Portugal. In the process of transition to the Bologna system was created a committee to monitor the implementation of the new study programs and the offering information and metodological support to all participants in the educational process. Some of revealed experiences, used in TEREC project (The evaluation and improvement of curricula for preparing teachers) can be used by the universities from Moldova.

Cuvinte-cheie
monitorizarea calităţii, management educaţional, dezvoltare profesională, strategii educaţionale,

comisie de monitorizare

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Monitorizarea calităţii în învăţământul superior la Universitatea din Aveiro
">
<meta name="citation_author" content="Hămuraru Maria">
<meta name="citation_author" content="Rotaru Liliana">
<meta name="citation_publication_date" content="2012/04/03">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)">
<meta name="citation_volume" content="59">
<meta name="citation_issue" content="9">
<meta name="citation_firstpage" content="284">
<meta name="citation_lastpage" content="288">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Monitorizarea%20calitatii%20in%20invatamintul%20superior%20la%20Universitatea%20din%20Aveiro.pdf">