Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
919 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-06 13:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
629.78 (17)
Transport vehicle engineering (90)
SM ISO690:2012
BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; SECRIERU, Nicolae; BOSTAN, Viorel; SOCHIREAN, Anatolie; CANDRAMAN, Sergiu; GANGAN, Sergiu; MARGARINT, Andrei; GRIŢCOV, Sergiu. Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 1(32), pp. 21-25. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare

CZU: 629.78
Pag. 21-25

Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Secrieru Nicolae, Bostan Viorel, Sochirean Anatolie, Candraman Sergiu, Gangan Sergiu, Margarint Andrei, Griţcov Sergiu
 
Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2014


Rezumat

As a results of this State Program there were revealed many unknown materials up nowadays in the areas of space technologies: the determination of gyroscopic moments, testing of the software and handling interface for the satellite attitude control systems; the overall experimental research of the interaction between the land control system with the board computer and operational system for satellite attitude control and stabilization systems; the general testing of the attitude control software of the satellite installed in the gyroscopic simulator that assures three degrees of freedom.

Ca rezultat al acestui program de stat s-au descoperit mai multe materiale necunoscute până în zilele noastre în domeniul tehnologiilor spaţiale: determinarea momentelor giroscopice, testarea software-ului şi a interfeţei de manipulare pentru sistemele de control al atitudinii satelitului; cercetarea experimentală generală a interacţiunii dintre sistemul de control pe teren cu computerul de bord şi sistemele operaţionale pentru controlul atitudinii prin satelit şi de stabilizare; testarea generală a software-ului de control a atitudinii satelitului instalat în simulatorul giroscopic, care asigura trei grade de libertate.

Cuvinte-cheie
satelit, atitudine,

tehnologii spaţiale