Reperele conceptuale ale unor remanieri recente operate în capitolele I şi XVIII ale părţii speciale a codului penal
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1022 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-08-31 13:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.4+343.1(478) (2)
International criminal law (174)
Criminal justice. Criminal investigation. Criminal proceedings (1450)
SM ISO690:2012
STATI, Vitalie, BRÎNZĂ, Liubovi. Reperele conceptuale ale unor remanieri recente operate în capitolele I şi XVIII ale părţii speciale a codului penal . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale), 2013, nr. 8(68), pp. 138-157. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Reperele conceptuale ale unor remanieri recente operate în capitolele I şi XVIII ale părţii speciale a codului penal
CZU: 341.4+343.1(478)

Pag. 138-157

Stati Vitalie1, Brînză Liubovi2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Judecătoria Centru, mun. Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2014


Rezumat

În prezentul articol sunt investigate unele amendamente operate prin Legea nr.64/2013, accentul fiind pus pe reperele conceptuale ale acestora. În special, au fost examinate modificările pe care le-au suportat art.135 şi 137 CP RM. De asemenea, au fost analizate particularităţile şi efectele completării legii penale cu art.1271, 1351 şi 1371 CP RM, precum şi ale abrogării art.389-391 şi 393 CP RM. Analiza conţine multiple referiri la instrumentele internaţionale în materie, precum şi la Nota informativă la proiectul care stă la baza adoptării Legii nr.64/2013.

This article aims at investigating some of the amendments made by Law nr.64/2013, with special attention on their conceptual items. In particular, there were examined the changes to art.135 and art.137 PC RM. Also, there were analy-zed the peculiarities and the effects by filling out the penal law with art.1271, 1351 and 1371 PC RM, as well as the ones after the repeal of art.389-391 and 393 PC RM. The analysis contains multiple references to relevant international in-struments and to the Explanatory part of the draft law underpinning the adoption of Law nr.64/2013.

Cuvinte-cheie
Legea nr.64/2013, infracţiuni contra umanităţii,

dreptul internaţional umanitar, Statutul CPI, Convenţiile de la Geneva, genocid, infracţiuni de război