Dinamica epidemiologică şi previziunea profilactică în apărarea sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
609 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-11 21:48
SM ISO690:2012
RUSSU-DELEU, Raisa; MORARU, Maria; VASILEV, Veaceslav; LIPOVAN, Serghei; BOGDAN, Lidia. Dinamica epidemiologică şi previziunea profilactică în apărarea sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 5(41), pp. 94-100. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011

Dinamica epidemiologică şi previziunea profilactică în apărarea sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă

Pag. 94-100

Russu-Deleu Raisa1, Moraru Maria1, Vasilev Veaceslav2, Lipovan Serghei3, Bogdan Lidia3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Centrul de Sănătate Publică Chişinău
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2014


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele evaluării stării de sănătate a populaţiei în vârstă aptă de muncă prin prisma conceptelor sănătăţii ocupaţionale. Este descrisă evoluţia morbidităţii profesionale din Republica Moldova, unele aspecte legate de expunerea la factorii de risc din mediul de muncă şi calitatea examenelor medicale periodice precum şi previziunile profi lactice de apărare a sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă.

This paper presents results of the health of the working age population in terms of occupational health concepts. It describes the evolution of occupational diseases in Moldova, some issues related to exposure to risk factors in the work environment and quality of periodic medical examinations and prophylactic projections of health protection in the working age population.

В данной статье представлены результаты оценки состояния здоровья населения трудоспособного возраста с точки зрения концепции профессионального здоровья. Описывается эволюция профессиональных заболеваний в Молдове, некоторые вопросы, связанные с воздействием факторов риска рабочей среды и качества периодических медицинских осмотров, а также профилактические видения относительно охраны здоровья населения в трудоспособном возрасте.

Cuvinte-cheie
starea de sănătate, populaţie aptă de muncă, sănătate ocupaţională, condiţii de muncă, mediu ocupaţional

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-30136</cfResPublId>
<cfResPublDate>2013-12-02</cfResPublDate>
<cfVol>41</cfVol>
<cfIssue>5</cfIssue>
<cfStartPage>94</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0011</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/30136</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Dinamica epidemiologică şi previziunea profilactică în apărarea sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>starea de sănătate; populaţie aptă de muncă; sănătate ocupaţională; condiţii de muncă; mediu ocupaţional</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>În articol sunt prezentate rezultatele evaluării stării de sănătate a populaţiei în vârstă aptă de muncă prin prisma conceptelor sănătăţii ocupaţionale. Este descrisă evoluţia morbidităţii profesionale din Republica Moldova, unele aspecte
legate de expunerea la factorii de risc din mediul de muncă şi calitatea examenelor medicale periodice precum şi previziunile
profi lactice de apărare a sănătăţii populaţiei în vârstă aptă de muncă.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>This paper presents results of the health of the working age population in terms of occupational health concepts. It
describes the evolution of occupational diseases in Moldova, some issues related to exposure to risk factors in the work
environment and quality of periodic medical examinations and prophylactic projections of health protection in the working
age population.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>В данной статье представлены результаты оценки состояния здоровья населения трудоспособного возраста с точки зрения концепции профессионального здоровья. Описывается эволюция профессиональных заболеваний в Молдове, некоторые вопросы, связанные с воздействием факторов риска рабочей среды и качества периодических медицинских осмотров, а также профилактические видения относительно охраны здоровья населения в трудоспособном возрасте.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12015</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11408</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-40599</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-40600</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-40579</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12015</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12015-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Russu-Deleu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Raisa</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11408</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11408-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Moraru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Maria</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-40599</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-40599-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Vasilev</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Veaceslav</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-40600</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-40600-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Lipovan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Serghei</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-40579</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-40579-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2013-12-02T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bogdan</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lidia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>