Compuşi chimici de sinteză şi naturali cu destinaţie farmaceutică
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
450 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-02-08 10:26
SM ISO690:2012
VLAD, Pavel. Compuşi chimici de sinteză şi naturali cu destinaţie farmaceutică. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2005, nr. 1(1), pp. 31-36. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(1) / 2005 / ISSN 1857-0011

Compuşi chimici de sinteză şi naturali cu destinaţie farmaceutică

Pag. 31-36

Vlad Pavel
 
Institutul de Chimie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2013


Rezumat

În articol sunt trecute în revistă unele realizări ale cercetătorilor din Moldova în domeniul obţinerii compuşilor chimici de sinteză, semisinteză şi naturali ce posedă activitate farmaceutică. Sunt prezentate atât date referitoare la structura chimică a preparatelor, modul de obţinere a lor, accesibilitatea, tipul activităţii şi sursele de materie primă, etapa de studiu, domeniile de utilizare, cât şi informaţia despre elaborări şi instituţiile, unde au fost efectuate cercetările respective.

The achievements of moldovan researches in the fi eld of the preparation of synthetic, semisynthetic and natural compounds possessing farmaceutical activities are reviewed. The data are briefl y presented concerning the chemical structure of the active compounds, methods of their preparation, their accessibility, type of activity, sourse of row materials, the stage of investigation, the domain of utilization, as well as the information about the authors and institutions where the respective researches effectuated.