Психодиагностическое исследование и коррекция когнитивных процессов у младших школьников с задержкой психического развития
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-13 11:12
Vizualizări 313
Vizitatori unici 40
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психодиагностическое исследование и коррекция когнитивных процессов у младших школьников с задержкой психического развития

Pag. 58-69

Руснак Светлана, Албу Анна
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 March, 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

В данной публикации представлено исследование, проведенное с целью изучения особенностей когнитивных процессов у младших школьников с задержкой психического развития различной этиологии, подбора оптимальных методик психодиагностики и апробации коррекционных программ воздействия на различных категориях пациентов.

În publicaţia de faţă este prezentat un studiu al proceselor cognitive observate la elevii mici cu retard mental de etiologie diferită. Studiul a fost realizat în scopul selectării metodelor de diagnosticare psihologică şi alcătuirii unui program psihocorecţional eficient pentru diverse categorii de pacienţi cu simptomatologie similară.

This publication presents a study of the cognitive processes characteristics on primary school children with mental retard of varies aetiology, selection of the optimal psychodiagnostical procedures and testing the impact of intervention programs for different categories of patients.

Cuvinte-cheie задержка психического развития, генезис, ког- нитивные процессы, память, внимание