Particularităţi ale proceselor psihice şi învăţarea de tip şcolar la elevii cu sindromul DOWN
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 29
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-20 10:08
Vizualizări 329
Vizitatori unici 63
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale proceselor psihice şi învăţarea de tip şcolar la elevii cu sindromul DOWN

Pag. 52-57

Rusnac Svetlana1, Ghiulnaz Mutalap21
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) "Delfinul" Constanţa
 
Disponibil în IBN: 24 March, 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Copiii cu tulburări psihice, cum ar fi sindromul Down, necesită un tratament special pentru viaţa lor socială şi, printr-o cunoaştere corectă a caracteristicilor lor mentale, ghidat de un proces continuu educaţional, se va contribui la integrarea lor în comunitate în calitate de persoane pregătite de a deveni adulţi care-şi vor duce viaţa sub semnul normalităţii. Fiecare copil doreşte să ştie, să descopere şi să înţeleagă lumea prin joc, astfel şi copilul afectat de sindromul Down se joacă, descoperă, cunoaşte şi înţelege în acelaşi mod modificările vieţii.

Children with mental disorders, such as Down Syndrome, require a special treatment for their social life and, through a proper knowledge of their mental characteristics, guided by a continuous education, they could integrate into the community in the childhood, prepared to become an adult and live under the sign of normality. Every child longs to know, to discover and to understand the world through playing; so children affected by the Down syndrome – play, discover, study and understand the life as well.

Дети с психическими расстройствами, в том числе и с синдромом Дауна, требуют особого подхода для подготовки к социальной жизни, чтобы посредством познания их психических особенностей, в процессе непрерывного обучения, они могли интегрироваться в сообществе еще в детстве, а впоследствии, став взрослыми, жить в соответствии с нормативными предписаниями. Каждый ребенок жаждет познания, желает открыть и понять окружающий мир через игру. Дети с синдромом Дауна также играют, открывают, познают и понимают жизнь во всех ее измерениях.

Cuvinte-cheie aferenţe senzoriale, bariere de învăţare, câmp perceptiv, învăţare dirijată, procese cognitive