Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: inducţia prin scenariu ambiguu
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-05 17:06
Vizualizări 344
Vizitatori unici 25
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: inducţia prin scenariu ambiguu

Pag. 70-76

Şleahtiţchi Mihail
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 March, 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Inducţia prin scenariu ambiguu (ISA) constituie o metodă eficientă de reperare a elementelor reprezentaţionale centrale. Elaborarea ei a pornit de la ideea potrivit căreia orice reprezentare socială exprimă, în fond, un proces activ de construire a realităţii. Ori de câte ori decidem s-o punem în aplicare, trebuie să avem în vedere că ne vom interesa doar de constructele cerebrale pe care subiecţii le vor valoriza pentru a recunoaşte un obiect de reprezentare printre alte obiecte similare apropiate. Operaţionalizarea ISA exprimă un proces multifazic: (1) elaborarea unui material informaţional prealabil cu referire la conţinutul unei anumite reprezentări sociale, (2) descrierea ambiguă, în baza materialului informaţional deja elaborat, a obiectului reprezentării sociale avute în vedere (ambiguitatea se referă la faptul că textul/scenariul poate, la fel de bine, să se refere sau să nu se refere la obiectul reprezentării), (3) delimitarea itemilor care s-ar potrivi obiectului reprezentării şi (4) segregarea itemilor delimitaţi în două categorii distincte – itemi, care nu sunt aleşi decât în cazul în care se face referinţă explicită la obiectul reprezentării (= itemii specifici nucleului central al reprezentării studiate) şi itemi care corespund doar parţial obiectului reprezentării (= itemii specifici elementelor periferice ale reprezentării studiate).

Induction by ambiguous scenario (IAS) is an effective method of tracking the central representational elements. Its development started from the idea that any social representation expresses, in fact, an active process of building reality. Whenever we decide to put this method into practice, we should keep in mind that we are only interested in the cerebral constructions that subjects use to recognize an object of representation with among other close similar objects. The operationalization of the IAS expresses a multiphase process: (1) the elaboration of a preliminary informational material with respect to the contents of a certain social representation; (2) the ambiguous description , based on the informational material already developed, of the object of the social representation under consideration (the ambiguity refers to the fact that the text/scenario may as well refer or not to the object of the representation); (3) the delimitation of the items that might fit the object of representation; and (4) the segregation of the items separated into two distinct categories--items that are not selected unless an explicit reference is made to the object of the representation (=items that are specific for the central nucleus of the studied representation), and items that correspond only partially to the object of representation (=items that are specific for the peripheral elements of the studied representation).

Cuvinte-cheie reprezentare socială, analiza structurală a reprezentării sociale, inducţie prin scenariu ambiguu