Influenţa minorităţii anonime asupra majorităţii în condiţiile de spontaneitate ale unui mediu natural
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 1
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-25 08:27
Vizualizări 225
Vizitatori unici 34
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa minorităţii anonime asupra majorităţii în condiţiile de spontaneitate ale unui mediu natural

Pag. 36-45

Coloja Răzvan, Drugaş Marius
 
Universitatea din Arad, România
 
Disponibil în IBN: 24 March, 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

O majoritate poate da dovadă de conformism nonnormativ în raport cu o minoritate anonimă în condiţii de mediu natural. Treizeci şi opt de eşantioane de persoane au fost înregistrate prin tehnica video, pentru a se observa în ce fel grupurile majoritare urmează exemplul unui iniţiator, prin încălcarea conştientă a regulilor de circulaţie în mediul urban. S-au obţinut diferenţe la nivelul deciziei între eşantioanele observate, bărbaţii fiind mai predispuşi la conformism nonnormativ. Rezultatele sunt în concordanţă cu studiile care sugerează că influenţa minorităţii se resimte cu precădere la un nivel privat, în detrimentul situaţiilor publice. Totuşi, datele pe care le-am obţinut sugerează că minoritatea anonimă poate influenţa un grup majoritar, printr-un contact minim. Problema influenţei minorităţii este încă puţin exploatată în domeniul psihologiei, deşi aceasta are aplicabilitate practică în domeniile juridic, militar şi sociologic.

A majority can show non-normative conformity in relation to an anonymous minority given the spontaneous conditions of a natural environment. Thirty-eight samples were recorded by video technique to see in what way the majority groups followed the example of an initiator by consciously infringing upon traffic regulations in an urban environment. There were differences at a decision level between the observed samples, and men were more vulnerable to non-normative conformity. The results support the findings of previous studies which were related to how minority influence is felt mostly at a private level. However, data we report in this paper suggests that an anonymous minority can influence a majority through a minimal contact. This topic is less studied in the field of Psychology, although there are certain implications in Law, Military or Sociology.

Cuvinte-cheie conformity, anonymous minority