Diferenţe specifice şi similitudini de gender în manifestarea şi depăşirea tulburării posttraumatice de stres
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 10
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-18 22:33
Vizualizări 240
Vizitatori unici 40
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenţe specifice şi similitudini de gender în manifestarea şi depăşirea tulburării posttraumatice de stres

Pag. 77-84

Batog Mariana
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 24 March, 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

Tulburarea posttraumatică de stres (PTSD) desemnează o consecinţă a unei traume psihologice majore produse în urma ciocnirii cu o situaţie de stres extrem, fiind caracteristică atât pentru persoanele de sex feminin, cât şi masculin. Datele statistice vin să ne confirme faptul că în societate sunt în ascendenţă: numărul cazurilor de violenţă în familie, infracţiunile săvârşite contra familiei, numărul accidentelor rutiere, incendiilor şi situaţiilor excepţionale cu caracter natural, tehnogen şi biologicosocial, etc. Escaladarea situaţiilor de stres extrem implică necesitatea şi actualitatea realizării studiilor în scopul cercetării consecinţelor produse şi a modalităţilor de predicţie şi reabilitare psihologică a persoanelor implicate. În studiul nostru ne-am propus să prezentăm o analiză a tulburării posttraumatice de stres (PTSD) cu specificul său de manifestare la femei şi bărbaţi. În acest context, vom evidenţia: situaţiile de stres extrem ce pot provoca PTSD la femei şi situaţiile de stres extrem specifice pentru bărbaţi; diferenţe şi similitudini gender de instalare şi dezvoltare a stresului posttraumatic. În continuare ţinem să abordăm studiile empirice ce vin să argumenteze şi să explice aceste diferenţe; să analizăm factorii relevanţi ce influenţează apariţia stresului posttraumatic şi factorii ce pot favoriza recuperarea psihotraumei. De asemenea, am examinat unele aspecte de externalizare a PTSD la copii, pentru a stabili diferenţele şi asemănările gender, dar şi în comparaţie cu persoanele mature. În urma cercetării efectuate ne-am referit la modalităţile de soluţionare a problemelor psihologice ce ţin de stresul posttraumatic, am propus recomandări utile în depăşirea PTSD.

Posttraumatic stress disorder (PTSD) designates a consequence of a major psychological trauma produced by a collision with a situation of extreme stress, being characteristic for both female and male. The statistics confirm that in society are in ascendancy: the number of cases of domestic violence, crimes against family, road accidents, fires and natural, technogenic and social-biological emergencies etc. The escalating extreme stress situations involve the need and the topicality of performing studies with the purpose of researching the resulted consequences and methods of prediction and psychological rehabilitation of the persons involved. In this paper we tend to present an analysis of posttraumatic stress disorder (PTSD) with its specific manifestations at women and men. In this context we highlight: extremely stressful situations that can cause PTSD at women and specific situations of extreme stress for men, gender differences and similarities, installation and development of PTSD. Next, we come to deal with empirical studies to prove and explain these differences, to analyze the relevant factors that affect the occurrence of posttraumatic stress, factors that may promote the psycho trauma recovery. Also, we tend to examine some aspects of manifestation of PTSD at children, to determine gender differences and similarities, but also in comparison with mature people. At the end of this article we refer to ways of resolving psychological problems related to traumatic stress. In conclusion, we would like to propose some appropriate recommendations of PTSD overcoming.

Cuvinte-cheie tulburare posttraumatică de stres, diferenţe gender ale PTS D, simptome de externalizare, simptome de internalizare, similitudini gender ale PTS D.