Mărcile şi libera concurenţă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
595 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-14 17:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.772(478) (17)
Commercial law. Company law (1244)
SM ISO690:2012
LEVIŢCHI, Simion. Mărcile şi libera concurenţă. In: Intellectus, 2013, nr. 4, pp. 32-37. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087

Mărcile şi libera concurenţă
CZU: 347.772(478)

Pag. 32-37

Leviţchi Simion
 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
 
Disponibil în IBN: 23 februarie 2014


Rezumat

Asigurarea echilibrului în relaţia mărci – libera concurenţă implică mai multe autorităţi ale statului – Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Departamentul Vamal, Consiliul Concurenţei, instanţele de judecată, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor. Însă rolul determinant îi revine Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), instituţie care garantează echilibrul necesar, acţionând în conformitate cu art.7 din Legea 38/2008 privind protecţia mărcilor. Doar în condiţiile asigurării unei transparenţe maxime şi a unei colaborări eficiente este posibilă utilizarea cu succes a proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea afacerii, în particular, şi a societăţii, în general.

Ensuring balance in relation to trademark - free competition involves several state authorities - the Ministry of Justice, Ministry of Economy, Customs Department, Competition Council, the courts, Consumer Protection Agency. But the decisive role rests on the State Agency on Intellectual Property (AGEPI), an institution that ensures the necessary balance, acting in accordance with Article 7 of Law 38/2008 on the Protection of Trademarks. Only by ensuring a maximum transparency and an effective cooperation is possible to successfully use intellectual property for the development of business, in particular, and society, in general.