Aspectele medico-sociale ale natalităţii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
375 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-23 22:51
SM ISO690:2012
PALARIA, Rodica. Aspectele medico-sociale ale natalităţii. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 2(14), pp. 277-282. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Aspectele medico-sociale ale natalităţii

Pag. 277-282

Palaria Rodica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

Actualitatea persistentă a problemei natalităţii este determinată de faptul că, în pofida numeroaselor analize demografice efectuate şi numeroaselor studii consacrate, nivelul natalităţii la nivel mondial rămâne scăzut până în prezent. Conform diferitor surse din literatură, rata natalităţii a scăzut considerabil, estimând scăderea de 2 ori în Europa. Scăderea populaiei s-a dovedit a fi un fenomen permanent, ce se înregistrează an de an, din acest considerent direcţiile de cercetare din prezent sunt axate pe studiul factorilor care determină formarea regimului de reproducere în noile condiții economice şi sociale. În baza studiului diverselor surse bibliografice privind cercetările în domeniu, scăderea natalității de-a lungul ultimilor ani a fost generată de restructurarea modelului reproductiv al contingentului fertil. Elucidarea factorilor care cauzează sau predispun la reducerea ratei natalității a fost şi rămâne până în prezent tema multor lucrări ştiinţifice în acest domeniu.

Despite numerous demographic conducted analyses and numerous studies, the birth rate remains low worldwide to date. According to various sources in the literature, the birth rate has dropped significantly, estimating 2-fold decrease in Europe. Decline proved to be a permanent phenomenon, which is recorded every year, for this reason the present research directions are focused on the study of the factors determining the formation of the reproductive system in the new economic and social conditions. In the study of various bibliographic sources on research in the field, declining birth rates over the past few years was due to the restructuring of reproductive fertile contingent model. Finding the factors that cause or predispose to a decline of the birth rate has been and remains till present the generic of the several scientific studies in this field.