Aspecte conceptuale în managementul serviciului stomatologic de stat
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
410 1
Ultima descărcare din IBN:
2016-04-18 14:42
SM ISO690:2012
GOBJILA, Valeriu; GALBUR, Oleg. Aspecte conceptuale în managementul serviciului stomatologic de stat . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2013, nr. 2(14), pp. 271-276. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719

Aspecte conceptuale în managementul serviciului stomatologic de stat

Pag. 271-276

Gobjila Valeriu, Galbur Oleg
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2014


Rezumat

Această lucrare prezintă o evaluare a cercetărilor anterior publicate de alţi autori, cu reflecţie asupra procesului de formare şi afirmare a serviciului stomatologic autohton, ca ramură a medicinei specializate de ambulator din Republica Moldova. Totodată e de menţionat că la etapa actuală, organizarea structurală a serviciului stomatologic, este determinată ca o componentă importantă pentru sistemul de sănătate şi necesită o analiză complexă cu identificarea unor posibile căi de dezvoltare de perspectivă.

This work represents an evaluation of previous research published by other authors, reflecting on the process of formation and affirmation of local dental services, as a branch of specialized outpatient medicine in Moldova. Also it should be mentioned that at present, the structural organization of the dental service is determined as an important component of the health system and requires a complex analysis for identifying possible future ways of development.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Gobjila, V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Galbur, O.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Aspecte conceptuale în managementul 
serviciului stomatologic de stat
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-1719</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-03-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Această lucrare prezintă o evaluare a cercetărilor anterior publicate de alţi autori, cu reflecţie asupra procesului de formare şi afirmare a serviciului stomatologic autohton, ca ramură a medicinei specializate de ambulator din Republica Moldova. Totodată e de menţionat că la etapa actuală, organizarea structurală a serviciului stomatologic, este determinată ca o componentă importantă pentru sistemul de sănătate şi necesită o analiză complexă cu identificarea unor posibile căi de dezvoltare de perspectivă.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>This work represents an evaluation of previous research published by other authors, reflecting on the process of formation and affirmation of local dental services, as a branch of specialized outpatient medicine in Moldova. Also it should be mentioned that at present, the structural organization of the dental service is determined as an important component of the health system and requires a complex analysis for identifying possible future ways of development.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>