Particularităţi organoleptice, biochimice şi uvologice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie(Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1079 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-12 13:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
634.8.09 (17)
Viticulture. Grape vines. Vineyards (641)
SM ISO690:2012
ALEXANDROV, Eugeniu, GĂINĂ, Boris. Particularităţi organoleptice, biochimice şi uvologice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie(Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) . In: Revista Botanică, 2013, nr. 1(6), pp. 67-76. ISSN 1857-2367.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Botanică
Numărul 1(6) / 2013 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814

Particularităţi organoleptice, biochimice şi uvologice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie(Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
CZU: 634.8.09

Pag. 67-76

Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
 
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Analizând particularităţile organoleptice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie Vitis vinifera L.x Muscadinia rotundifolia Michx. în comparaţie cu soiurile de viţă de vie tipice de masă, ce se caracterizează în special prin bace de dimensiuni mari (lungime, greutate, diametru etc.) se constată faptul că hibrizii distanţi: DRX-M4-502 şi DRX-M4-578 deţin bace de mărimea mijlocie (20 mm.), DRX-M4-571 şi DRX-M4-640 deţin bace cu dimensiuni de 21 mm, iar DRX-M4-512 deţine baca de 22 mm în lungime. Aceşti hibrizi nu posedă caracterele specifice hibrizilor producători direcţi, una din caracteristicile cărora fiind gustul de foxat al bacelor, condiţionat de prezenţa metilantranilatului. Hibrizii distanţi studiaţi în conformitate cu principiile clasice uvologice şi tehnologice pot fi clasificaţi astfel: 5 hibrizi distanţi sunt atribuiţi soiurilor de masă, iar 2 hibrizi distanţi deţin proprietăţi mixte. Conform indicilor fizici şi biochimici ai bacelor hibrizilor distanţi studiaţi, caracteristicile acestora sunt similare soiurilor de viţă de vie europene.

Analyzing the organoleptic features of distant hybrids vine Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx. compared with grape varieties typical current consumption mainly characterized by large berries (length, weight, diameter, etc.) it appears that distant hybrids: DRX-M4-502 and DRX-M4-578, berries are medium size (20 mm.), DRX-M4-571 and DRX-M4-640, berries are the size of 21 mm, and DRX-M4-512, berry has 22 mm in length and have no direct producer hybrids shades, who are specifically taste foxat, conditioned by the presence of metilantranilat. Distant hybrids studied (8 distant hybrids), compared to classical principles and technological uvologic can be classified: 5 hybrids distances are assigned to varieties current consumption, and 2 hybrids distances have mixed properties. According physical and biochemical indices, the concentration of magnesium, phosphorus etc. are characteristic of european vine varieties.

Cuvinte-cheie
bacă, gust, zaharuri, morfologie,

aromă, resveratrol, pH,

pectine