Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1043 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-07 13:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.3: (8)
Forage plants except grasses (106)
SM ISO690:2012
TELEUŢĂ, Alexandru, ŢIŢEI, Victor, COŞMAN, Sergiu. Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova . In: Revista Botanică, 2013, nr. 1(6), pp. 60-66. ISSN 1857-2367.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Botanică
Numărul 1(6) / 2013 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814

Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova
CZU: 633.3:

Pag. 60-66

Teleuţă Alexandru1, Ţiţei Victor1, Coşman Sergiu2
 
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Silphium perfoliatum L. species, autochthonous cv. „Vital” reaches the productivity of 14.22 kg / m2 fresh mass or 2.41 kg/ m2 of substance absolutely dry, is characterized by high protein content equilibrated with essential amino acids for animal nutrition was established. Biomass can be used to obtain renewable energy, involves the caloric capacity equal to 18,3 MJ/kg.

S-a stabilit că specia Silphium perfoliatum L., soiul autohton „Vital”, atinge productivitatea de 14,22 kg/ m2 masă proaspătă sau 2,41 kg/ m2 substanţă absolut uscată cu conţinut ridicat de proteină, echilibrat cu acizi aminici esenţiali pentru nutriţia animalelor. Biomasa poate fi utilizată pentru obţinerea energiei renovabile, capacitatea calorică constituind 18,3 MJ/kg.

Cuvinte-cheie
silphium,

Productivity, renewable energy

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova
">
<meta name="citation_author" content="Teleuţă Alexandru">
<meta name="citation_author" content="Ţiţei Victor">
<meta name="citation_author" content="Coşman Sergiu">
<meta name="citation_publication_date" content="2013/11/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista Botanică">
<meta name="citation_volume" content="6">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="60">
<meta name="citation_lastpage" content="66">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Biology%20productivity%20and%20the%20possibilities%20for%20using%20Silphium%20Perfoliatum%20L%20species%20in%20Moldova.pdf">