Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1046 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-07 13:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.3: (8)
Forage plants except grasses (106)
SM ISO690:2012
TELEUŢĂ, Alexandru, ŢIŢEI, Victor, COŞMAN, Sergiu. Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova . In: Revista Botanică, 2013, nr. 1(6), pp. 60-66. ISSN 1857-2367.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Botanică
Numărul 1(6) / 2013 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814

Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova
CZU: 633.3:

Pag. 60-66

Teleuţă Alexandru1, Ţiţei Victor1, Coşman Sergiu2
 
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Silphium perfoliatum L. species, autochthonous cv. „Vital” reaches the productivity of 14.22 kg / m2 fresh mass or 2.41 kg/ m2 of substance absolutely dry, is characterized by high protein content equilibrated with essential amino acids for animal nutrition was established. Biomass can be used to obtain renewable energy, involves the caloric capacity equal to 18,3 MJ/kg.

S-a stabilit că specia Silphium perfoliatum L., soiul autohton „Vital”, atinge productivitatea de 14,22 kg/ m2 masă proaspătă sau 2,41 kg/ m2 substanţă absolut uscată cu conţinut ridicat de proteină, echilibrat cu acizi aminici esenţiali pentru nutriţia animalelor. Biomasa poate fi utilizată pentru obţinerea energiei renovabile, capacitatea calorică constituind 18,3 MJ/kg.

Cuvinte-cheie
silphium,

Productivity, renewable energy

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Teleuţă, A.S.</creatorName>
<affiliation>Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Ţiţei, V.G.</creatorName>
<affiliation>Gradina Botanică (Institut) a AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Coşman, S.I.</creatorName>
<affiliation>Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Biology, productivity and the possibilities for using Silphium Perfoliatum L. species in Moldova
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-2367</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>silphium</subject>
<subject>Productivity</subject>
<subject>renewable energy</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>633.3:</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-11-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Silphium perfoliatum L. species, autochthonous cv. „Vital” reaches the productivity of 14.22 kg / m2 fresh mass or 2.41 kg/ m2 of substance absolutely dry, is characterized by high protein content
equilibrated with essential amino acids for animal nutrition was established. Biomass can be used to obtain renewable energy, involves the caloric capacity equal to 18,3 MJ/kg.</description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>S-a stabilit că specia Silphium perfoliatum L., soiul autohton „Vital”, atinge productivitatea de 14,22 kg/ m2 masă proaspătă sau 2,41 kg/ m2 substanţă absolut uscată cu conţinut ridicat de proteină, echilibrat cu acizi aminici esenţiali pentru nutriţia animalelor. Biomasa poate fi utilizată pentru obţinerea energiei renovabile, capacitatea calorică constituind 18,3 MJ/kg.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>