Моделирование трехфазных трансформаторных устройств с трехстержневым магнитопроводом для инженерных расчетов несимметричных режимов при различных схемах соединения обмоток
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
779 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-16 22:26
SM ISO690:2012
БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Моделирование трехфазных трансформаторных устройств с трехстержневым магнитопроводом для инженерных расчетов несимметричных режимов при различных схемах соединения обмоток . In: Problemele Energeticii Regionale. 2013, nr. 2(22), pp. 38-50. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0070

Моделирование трехфазных трансформаторных устройств с трехстержневым магнитопроводом для инженерных расчетов несимметричных режимов при различных схемах соединения обмоток

Pag. 38-50

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2013


Rezumat

Este propus modelul pentru efectuarea calculelor si cercetarilor a modurilor permanente asimetrice şi proceselor tranzitorie a dispozitivului tip transformator trifazat cu miez din trei tije si schema arbitrara de conexiune a bobinelor, ţinând cont de cuplarea electromagnetica dintre înfăşurările situate pe diferite tije. Folosind ca exemplu transformatorul de distribuţie 10/0, 4 kV s-au efectuat calcule şi analiză a celor mai caracteristici moduri permanente asimetrice, care apar la scurt-circuite, rupturi de faze, sarcina dezechilibrata in diferite scheme de conectare a bobinelor şi, în special, asociate cu apariţia fluxului magnetic de secventa homopolara. Pentru regimurile si schemele luate în consideratie sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi pentru valorile relative ale fluxului magnetic in tije, care oferă o imagine grăitoare despre caracteristicile acestor regime.

Предложена модель для расчета и исследования установившихся несимметричных режимов работы и переходных процессов трехфазного трансформаторного устройства с трехстержневой конструкцией магнитопровода и произвольной схемой соединения обмоток, учитывающая электромагнитную связь обмоток, расположенных на различных стержнях. На примере распределительного трансформатора 10/0,4 кВ проведены расчеты и анализ наиболее характерных установившихся несимметричных режимов, возникающих при коротких замыканиях, обрывах фаз, несимметриях нагрузки для наиболее распространенных схем соединения обмоток и, в том числе, при наличии магнитного потока нулевой последовательности. Для рассмотренных режимов и схем построены векторные диаграммы для токов и напряжений, а также относительных значений потока, которые дают наглядное представление об их особенностях.

The model is proposed for the calculation and research of steady state asymmetric modes and transients in three-phase three legs transformer devices with arbitrary diagram of windings connection, taking into account the electromagnetic coupling of the windings, located on different legs. Using as an example distribution transformer of 10/0.4 kV calculations and analysis were performed of the most characteristic steady asymmetrical modes, that occur during short circuit, phase failure, unbalanced load for the most common windings connections and, in particular, associated with the occurrence of zero sequence magnetic flow. For the considered regimes and schemes vector diagrams were constructed for currents and voltages as well as for the relative values of magnetic flow, which give a clear idea about their particular features.

Cuvinte-cheie
модель, несимметричные режимы, трехстержневой магнитопровод, произвольные схемы соединения обмоток,

магнитный поток нулевой последовательности

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Моделирование трехфазных трансформаторных
устройств с трехстержневым магнитопроводом для инженерных расчетов несимметричных режимов при различных схемах соединения обмоток
">
<meta name="citation_author" content="Бошняга В.A. ">
<meta name="citation_author" content="Суслов В.М.">
<meta name="citation_publication_date" content="2013/06/04">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_volume" content="22">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="38">
<meta name="citation_lastpage" content="50">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Modelarea%20dispozitivelor%20de%20tip%20transformator%20trifazat%20cu%20miez%20din%20trei%20tije.pdf">