Stilurile parentale şi anxietatea socială în educaţie
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
846 26
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-17 18:09
SM ISO690:2012
MIHAI, Iulia-Mihaela. Stilurile parentale şi anxietatea socială în educaţie. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2012, nr. 4, pp. 26-35. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Stilurile parentale şi anxietatea socială în educaţie

Pag. 26-35

Mihai Iulia-Mihaela
 
Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Educaţia familială are un rol primordial în formarea caracterului şi personalităţii individului pentru că familia este prima şi cea mai importantă comunitate în care trăieşte copilul. În această comunitate el învaţă valorile şi principiile după care se va ghida în viaţa adultă, adună informaţiile primite de la părinţi cu privire la bine şi rău, frumos şi urât, cu alte cuvinte comportamentele adecvate în diverse situaţii, opinii şi păreri cu privire la diferite subiecte. În educaţie, părinţii utilizează stiluri parentale individuale sau combinate, care au diferite avantaje şi consecinţe asupra copilului, ulterior adultului. Una din aceste repercusiuni este anxietatea socială care se poate naşte cu precădere din stilurile parentale hiperprotectiv şi autoritar prin frustrările pe care acestea le nasc în copii, privarea de libertate în exprimare, comportament sau judecată. În acest sens, am dorit ca în prezenta lucrare să aduc în atenţie atât stilurile parentale împreună cu avantajele şi consecinţele acestora, cât şi fenomenul anxietăţii sociale, urmate de câteva recomandări utile atât cadrelor didactice cât şi părinţilor pentru a evita apariţia acestui fenomen.

Family education has a primordial role in character and personality development of the individual because the family is the first and the most important community in which the child lives. In this community he learns the values and principles as to be guided in adulthood, gathers information from parents about good and bad, beauty and ugly, in other words the suitable behavior in various situations, opinions and views about different subjects. In education, the parents use an individual or a conjunct parental style, which has different advantages or consequences on the child, later adult. One of these consequences is the social anxiety that it can be born, mostly from the hyper-protective and authoritative parental style through frustration that is born in children by these parental styles, through the deprivation of liberty in speech, conduct or judgment. In this purpose, we wanted to bring to your attention the parenting styles along with the advantages and consequences and social anxiety phenomenon, followed by some useful recommendations both teachers and parents to avoid this phenomenon.

Cuvinte-cheie
stil parental,

anxietate socială, familie