Impactul separării temporare de părinţi asupra comportamentului preadolescenţilor
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
355 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-17 05:27
SM ISO690:2012
VÎRLAN, Maria; VÎRLAN, Mihaela. Impactul separării temporare de părinţi asupra comportamentului preadolescenţilor . In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2012, nr. 4, pp. 3-8. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Impactul separării temporare de părinţi asupra comportamentului preadolescenţilor

Pag. 3-8

Vîrlan Maria1, Vîrlan Mihaela2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

În articolul de faţă se prezintă rezultatele unui studiu referitor la impactul separării de părinţi asupra comportamentului preadolescenţilor. Migrarea părinţilor în străinătate pentru a le asigura copiilor o soartă mai bună e un fenomen răspândit astăzi în Republica Moldova. Separarea duce la schimbări radicale în funcţionarea familiei, fapt ce se răsfrânge asupra calităţii vieţii şi personalităţii membrilor săi, în special asupra copiilor. Rezultatele arată că indiferent de persoana în grija căreia a rămas preadolescentul, acesta poate avea tendinţe spre devianţă.

In this article we present the results of a study on the impact preteen separation from Parents on behavior. Parents foreign migrating children to ensure a better Their fate is now Widespread in Moldova. Separation leads to radical changes in family functioning, Which reflects on the quality of life and personality of ITS members, Especially children. The results show That regardless of the person in Whose who remained preteen, it may have Tendencies Toward Deviance.

Cuvinte-cheie
familie temporar dezintegrată,

separare de părinţi, nivel de comportament