Starea subiectivă de bine în funcţie de tipul de personalitate
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
472 9
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-19 16:15
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Starea subiectivă de bine în funcţie de tipul de personalitate

Pag. 78-86

Potâng Angela, Şişianu Anna
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Acest studiu a fost realizat în contextul interesului în creştere în evidenţierea factorilor responsabili de menţinerea bunăstării psihologice în rândul tinerilor. Astfel, pentru a studia aceste subiecte am întreprins două seturi experimentale. Primul set experimental, realizat pe 50 de persoane, a avut ca scop delimitarea conceptelor de fericire, pentru determinarea factorilor responsabili de fericire şi extaz şi a identifica ierarhia componentelor fericirii. Rezultatele arată că viziunea tinerilor asupra fericirii este asociată cu dragoste, satisfacţie în relaţiile de familie, bucurie, sănătate, realizări şi bogăţie materială. Printre factorii care pot determina fericirea s-au observat două direcţii: factori dependenţi şi factori independenţi. Astfel, la factorii independenţi se referă: dragoste, sănătate, mediu, şansă, societate, circumstanţele şi stabilitate, în timp ce factorii dependenţi includ - munca, familia, dedicare, relaţii interpersonale, bunăstare materială, perseverenţă şi curaj. S-a observat că pentru tineri, fericirea presupune sănătate, satisfacţie în relaţiile de familie, în timp ce aspectul material a fost plasat tocmai pe poziţiea a şasea, iar viaţa socială - pe a opta. Sondajul a fost realizat pe un lot de 90 de persoane, a implicat determinarea relaţiei dintre stat şi subiectiv şi tipul de personalitate al tinerilor (extrovertit sau introvertit). S-a constatat că extravertiţii au mai multe şanse decât introvertiţii pentru a avea o bunăstare mai bună, si chiar fericire, în timp ce bunăstarea şi fericirea la introvertiti este mult mai stabilă. La aceştia din urmă ea depinde strict de sentimentele interioare şi de percepţii adecvate. Bunăstarea tinerilor variază în funcţie de tipul de personalitate: bunăstarea extravertiţilor este flexibilă, variind în funcţie de ceea ce se întâmplă în exterior, dar poate atinge cele mai înalte niveluri, având senzaţia de bucurie intensă şi chiar fericire. Introverţii sunt preocupaţi de bunăstare.

This research was done in the context of increasing interest in highlighting the factors responsible for maintaining psychological well-being in young people. Thus, to study this subjects we have achieved two experimental sets: The first experimental set, done on 50 people, was aimed at delimiting concepts for happiness, for determining the factors responsible for the happiness and bliss to identify the hierarchy of happiness components. The results showed that the youngsters vision on happiness is associated with love, satisfaction, family and interrelations, joy, health, achievements and material wealth. Among the factors that may cause happiness were observed two directions: independent and dependent factors – subordonate by themselves and their efforts. Thus, independent factors are considered: love, health, environment, chance, society, circumstances and stability; while dependent factors include - work, family, dedication, interpersonal relations, material welfare, perseverance and courage. It was noted that for young people, happiness involves health, family and emotional well-being, while the material aspect was placed precisely on the sixth position, and social life - on the eight. The second experimental assembly, conducted on 90 individuals, involved determining the relationship between subjective well state and personality type of the youngsters (extrovert or introvert). It was found that extraverts are more likely than introverts to live more intense wellbeing, and even happiness, while introverts’s wellbeing and happiness is more stable as strictly depends on inner feelings and proper perceptions. Wellbeing of young people varies according to the type of personality: extroverted wellbeing is flexible, varying depending on what happens on the outside, but can reach the highest levels, people feeling intense joy and even happiness. The opposite side is occupied by the wellbeing of introverts, its intensity is much lower while the stability being much higher.

Cuvinte-cheie
Calitatea vieţii,

fericire, bunăstare emoţională, bunăstare materială, extraversiun