The survey of psychological characteristics of elite cyclists of Iran
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
700 8
Ultima descărcare din IBN:
2018-05-19 15:50
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

The survey of psychological characteristics of elite cyclists of Iran

Pag. 68-77

Shamounian Edgar, Kamkarz Kambiy, Tojarz Farshad, Karimenzhad Naghmeh, Gholmshahi Najmeh, Gholamshahi Narges
 
Islamic Azad University, South Tehran Branch
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Scopul acestei cercetări constă în studierea caracteristicilor psihologice ale subiecţilor din echipele naţionale de ciclism din Iran. S-a studiat caracteristicile psihologice: trăsăturile de personalitate şi cognitive ce conturează personalitatea subiecţilor şi care conduc la obţinerea succesului în ciclism. În lotul de cercetare au fost incluşi toţi membrii echipelor nationale de ciclism din Iran, atât juniori şi seniori, grupuri pe disciplina de rezistenţă şi viteză. În acest studiu au fost utilizate următoarele instrumentele de măsurare: Scala de Inteligenţă Teheran - Stanford- Bineh, Chestionar de măsurare a Rezistenţei Madi şi Kobasa şi Testul de Personalitate Multifactorial Minnesota ( MMPI - 2RF ), Fiabilitate, validarea şi standardizarea inventarului MMPI au fost efectuate de către Kamkary şi Shokrzadeh (2009). Pentru a analiza rezultatele obţinute şi pentru corelarea rezultatelor au fost utilizate multivariate metode statistice. Rezultatele au arătat că nu a existat nici o diferenţă semnificativă între profilul de biciclişti iranieni şi standardele de informaţii internaţionale şi numai memoria de lucru a acestor oameni a fost mai mare decât nivelul normal . Rata de angajare, controlul si rezistenta ( total ) au fost mai mari decât nivelul mediu sau aşteptat la biciclişti, în timp ce provocarea a fost mai mică decât nivelul aşteptat de populaţie. Apariţia simptomelor de depresie, isterie, psihopatie, schizoidă şi stări maniacale la biciclişti au fost depistate la nivelul aşteptat de populaţie, dar accentuaţiile de character ca paranoic, nivel înalt de anxietate şi de stres au fost mai mari decât se aştepta, iar starea hypochondrică este mai mică decât sunt normele generale în societate.

The purpose of this research was to study the psychological characteristics of national cycling teams of Iran. The main research question was discussed as what is the underlying psychological characteristics (personality – cognitive) lead to the success of Iranian elite cyclists. The statistical population included all members of national cycling teams of I. R. Iran in both junior and senior groups of endurance and speed disciplines. Due to the number of statistical population members which was 22 as well as the descriptive pattern of the current study and the method of survey, sampling has not been accomplished and all of statistical population was assumed as sample. The measurement instruments were used in this study was Tehran– Stanford- Bineh Intelligence Scale, Hardiness Questionnaires Madi and Kobasa, and Minnesota Multiphasic Personality of Restructure Form Inventory (MMPI-2RF). Reliability, Validation and Standardization of the last mentioned inventory have been carried out by Kamkary and Shokrzadeh (2009). Eventually, multiple analysis variance and multivariate regression statistical models were used in order to analyze the data and to test the research questions. The results showed that there was no significance difference between the profile of Iranian cyclists and intelligence standards and only working memory of these people was higher than normal extent. Commitment rate, controlling and hardiness (overall) were higher than average or expected level in cyclists, while challenging was lower than the expected level in population. The appearance of depression symptoms, hysteric, psychopathic, schizoid and manic in cyclists were within the level the expected in population, but paranoid, anxiety and stress were higher than expected and hypochondrias specification is less than expected of society norms.

Cuvinte-cheie
caracteristici psihologice, biciclişti,

personalitate,

cognitive