Relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia spre succes la adolescenţi şi tineri
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
563 35
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-18 14:34
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia spre succes la adolescenţi şi tineri

Pag. 29-35

Bîrsa Elena, Potâng Angela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 septembrie 2013


Rezumat

În prezent, vorbim foarte mult despre succes şi dezvoltarea carierei. Mulţi oameni de ştiinţă încearcă să explice complexitatea acestui subiect şi modul în care motivaţia spre succes poate fi crescută. Prin urmare, am făcut o cercetare despre relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia de succes în rândul adolescenţilor şi tinerilor. În cercetarea noastră am aplicat 2 teste: la determinarea valorilor profesionale le-am folosit inventarul valorii profesionale Super, care prezintă o listă de 15 de valori profesionale (stimulare intelectuală, altruism, avantaje economice, estetice, prestigiu, realizare, autoritatea, speranţa profesională, mediu, relaţia cu superiorii, independenţa, modul de viaţă, varietate şi creativitate). Pentru a măsura motivaţia de a reuşi am folosit Motivation chestionar Ehler la succes. Eşantionul de cercetare este format din 80 de persoane: 40 de studenţi şi 40 de elevi de liceu. Persoanele implicate în studiu sunt cu vârsta cuprinsă între 17 - 23 de ani. În urma studiului realizat am găsit corelaţie pozitivă între valorile profesionale şi motivaţia pentru succes, 9 din 15 valori profesionale au obţinut rezultate statistic semnificative la Coeficientul de corelaţie liniară Pearson. Aceste valori profesionale sunt: independenţa, stimularea intelectuală, prestigiul, reuşita profesională, conducere, speranţa profesională, ambianţa fizică, modul de viaţă şi creativitatea. De asemenea, am obţinut o clasificare a valorilor profesionale printre studenţi şi elevi de liceu. Ambele au ca valori la modul de viaţă, speranţa profesională, avantaje economice.

Nowadays we talk a lot about succes and carrier development. Many scientists try to explain the complexity of this topic and how it can be increased. Therefore we made a research about relation between professional values and motivation to success among adolescents and youngsters. In our research we applied 2 tests: to determinate professional values we used Super’s Professional Value Inventory which show a list of 15 professional values (intellectual stimulation, altruism, economic returns, esthetics, prestige, achievement, authority, professional expectance, surroundings, supervision relation, associates, independence, way of life, variety and creativity) and to measure the moAsttivation to succeed we used Ehler’s questionnaire Motivation to success. Our sample consists of 80 person: 40 university students and 40 high school students. The ages of the people involved in the study ranged from 17 to 23 years. We have found the correlation between professional values and motivation to success, 9 of 15 professional values obtain a significant results at Pearson linear correlation coefficient. These professional values are: independence, intellectual stimulation, prestige, achievement, authority, professional expectance, surroundings, way of life and creativity. Also we obtain a classification of professional values among university students and high school students. Both have as a major professional values way of life, economic returns and surroundings.

Cuvinte-cheie
valori profesionale, motivaţia pentru succes, realizare, elevi de liceu, studenţi