IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-01 13:58
Vizualizări 192
Vizitatori unici 1
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения психической адаптации у руководящих работников в системы здравоохранения

Pag. 87-94

Шурма Игорь
1 Харьковский национальный медицинский университет
 
Disponibil în IBN: 14 December, 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

S-a studiat structura clinică şi dinamică de formare a dereglărilor psihologice a managerilor din sistemul de sănătate. Este descrisă metodologia de studiere şi sunt prezentate rezultatele obţinute. Au fost depistate două variante de bază ale neadaptării psihologice: sindromul de epuizare profesională şi situaţiile specifice de neadaptare psihologică.

Рассмотрены вопросы клинической структуры и динамики формирования состояний психической дезадаптации у руководящих работников учреждений здравоохранения. Описанная методика их обследования и представлены полученные результаты. Выделенные два основных варианта состояний психической дезадаптации: синдром профессионального выгорания и ситуационно обусловленные состояния психической дезадаптации.

The clinical structure and dynamics of psychological maladjustment states of executive workers in health-care agencies are considered. The methodology of examinations is described and the obtained results are presented. Two basic variants of psychological maladjustment state are distinguished: professional burnout syndrome and states of situation-specific psychological maladjustment.

Cuvinte-cheie sindromul de epuizare profesională, managerilor în agenţiile de sănătate