Изучение социально-психологических факторов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций различного генеза у студентов вузов
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
430 3
Ultima descărcare din IBN:
2017-10-01 13:52
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Изучение социально-психологических факторов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций различного генеза у студентов вузов

Pag. 20-28

Вашките Инна
 
Харьковская медицинская академия последипломного образования
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

În lucrare se abordează cauzele, metodele de diagnostic şi tratament al tulburărilor depresive printre studenţi. Activitatea desfăşurată pe materialul studierii a 71 de pacienţi. Sunt prezentate analiza rezultatelor obţinute de la studierea sferei emoţionale a studenţelor investigaţi. Au fost elaborate recomandări cu privire la diagnosticul si tratamentul pacientilor cu depresie în sistemul de asistenţă medicală primară.

Рассматриваются причины, методы диагностики и лечения депрессивных расстройств у студентов ВУЗов. Работа проведена на материале 71 обследованных. Приведены диагностические результаты исследования эмоциональной сферы студентов. Сформулированы рекомендации по диагностике и лечению больных с депрессиями в системе первичного медицинского звена.

We consider the causes, methods of diagnosis and treatment of depressive disorders among university students. Work carried out on the material of 71 patients. Also describes diagnostic results of a study of the emotional sphere students. Recommendations on the diagnosis and treatment of patients with depression in primary health care.

Cuvinte-cheie
reacţii depresive, îngrijire medicală primară, Tratament,

studenţi, diagnostic