Интроспективный метод в системе психокоррекционных мероприятий в клинике невротических расстройств
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
328 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-03-26 14:22
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Интроспективный метод в системе психокоррекционных мероприятий в клинике невротических расстройств

Pag. 43-51

Шевченко Росина
 
Одесский Национальный Медицинский Университет
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Lucrarea prezintă posibilitatea de a utiliza metoda introspectivă în tratamentul tulburărilor nevrotice în clinic. Sunt prezentate rezultatele în urma utilizării acestei metode în clinică.

В статье представлены возможности использования интроспективного метода в клинике невротических расстройств, результаты его использования в клинике.

The paper presents the possibility of using the introspective method in the clinic neurotic disorders, the results of its use in the designated clinic.

Cuvinte-cheie
introspecţie, nevroză, abateri psihosomatice, inadaptare psihosocială, corecţie psihologică